Kupując w sklepie  grasspower.nl  możesz dokonać płatności  w walucie PLN.EUR.BTC

 

Konto   do wpłat  w PLN

Grass-Power Ltd.
ul. Hennela  3
02-495  Warszawa

59 1870 1045 2078 1011 0325 0001

Konto do wpłat  w EUR

Grass-Power Ltd.
ul. Hennela  3
02-495  Warszawa

 

32 1870 1045 2078 1011 0325 0002

 

 

Adres  do zasilenia konta w BTC

 

Wpłaty BTC

Przelej wybraną ilość środków na adres:

1HfAs9zJutdY9kGrz6AAi6fgcjvawTWHDe

Środki zostaną dodane po otrzymaniu  odpowiedniej liczby potwierdzeń z sieci.